Privacy- & cookiebeleid

PAC interiors BV, gevestigd aan Xavier De Cocklaan 86-88 9831 Deurle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens én voor het gebruik van cookies zoals toegelicht in deze policy.

Contactgegevens:

Xavier De Cocklaan 86-88; 9831 Deurle
+3293861636

Homepagina

Sven Meulemeester is de Functionaris Gegevensbescherming van PAC interiors BV. Hij is te bereiken via sven@pac-interiors.be

1. Privacybeleid PAC interiors

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pac-interiors.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PAC interiors BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– PAC interiors BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– PAC interiors BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PAC interiors BV geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit gaat over beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er mensen bij betrokken zijn.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

PAC interiors BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonlijke gegevens:

– Gegevens verstrekt via contactformulieren: deze gegevens worden voor een onbeperkte duur bewaard, omdat deze noodzakelijk zijn voor interne verantwoording van onze diensten en het mogelijk maken om onze diensten uit te voeren.

– Gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: dergelijke gegevens worden op anonieme wijze verzameld en opgeslagen volgens de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen/ rapporten over verschillende periodes.

Delen van gegevens met derden

PAC interiors BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. PAC interiors BV deelt jouw persoonlijke gegevens met bedrijven zoals met Google Analytics. We sluiten een verwerkersovereenkomst met deze bedrijven om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pac-interiors.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pac interiors BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

PAC interiors BV wil er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit voor gegevensbescherming. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonlijke gegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pac interiors BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pac-interiors.com.

2. Cookiebeleid PAC interiors

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pac interiors BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pac interiors BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Third Party Cookies

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden je via deze site kunt tegenkomen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest voorkomende en vertrouwde analyseoplossingen op het web die ons helpt te begrijpen hoe je de site gebruikt en hoe we jouw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden, zoals de tijd die op de site is doorgebracht en de pagina’s die je bezoekt.

Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site te volgen en te meten, zodat we aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden, zoals de tijd die op de site is doorgebracht en de pagina’s die je bezoekt.

Wijzigingen

Als de inhoud van deze policy verandert, wordt de toegevoegde informatie hier gepubliceerd.